26307 קרית חיים, חיפה הנוטר 5א'
ארץ לידה שנת לידה
ישראל 1979
02/2002 עבר במסלול ישיר מ-
מדעי המחשב ועדה
10/1999 התחלת השתלמות
מן המנין עם הקבלה מעמד
9 מקורי משך השתלמות בסמסטרים
8+ שינויים
10 למד בפועל
תארים קודמים
ממוצע מסלול מוסד תואר שנת סיום
98.2 מדעי המחשב הטכניון-מ.ט.ל. תואר 3 שנתי 1999

ד"ר גיל יוסף מתאריך 02/2001 מנחה קבוע
02/2001 תאריך אישור נושא
אלגוריתמים יעילים לסביבת זמן הריצה של תוכניות מונחות
עצמים
שם הנושא
Efficient Algorithms for the Runtime Environment of Object
Oriented Languages

ניקוד


ממוצע

מצטבר
96.5

מוסמכים השלמה/קדם  
42   נקודות דרישה
    נקודות זיכוי/הפחתה
44   נקודות צבירה
שפות
פטור עקב למוד קודם אנגלית מצומצמת
פטור עקב למוד קודם אנגלית מורחבת
דרישה מולאה שפה זרה נוספת

בחינת מועמדות
16/12/2001 מינוי בוחנים לבחינה ב-   12/2001 מועד להגשת תאור תמציתי
03/02/2002 תאריך בחינה   16/12/2001 מועד הגשה
עבר תוצאה      

שלבי גמר
25/04/2004 תאריך בחינה   25/06/2003 תאריך סמינר
עבר תוצאת הבחינה   06/07/2003 תאריך מינוי בוחנים
  17/02/2004 תאריך הגשת חבור
מלגות : ניצול משוקלל של סה"כ חודשי המלגה לדוקטור : 51.00
  אחוז מלגה תקופה סוג מלגה סמסטר מלגה
שכ"ל מלא   02/2000 10/1999 5 מנות מלגה 01/1999 א-תש"ס.
 
שכ"ל מלא   07/2000 03/2000 5 מנות מלגה 02/1999 ב-תש"ס
 
שכ"ל מלא   02/2001 10/2000 5 מנות מלגה 01/2000 א-תשס"א
 
שכ"ל מלא 105% 09/2001 03/2001 5 מנות מלגה 02/2000 ב-תשס"א
 
שכ"ל מלא 105% 02/2002 10/2001 4 מנות מלגה 01/2001 א-תשס"ב
 
שכ"ל מלא 105% 09/2002 03/2002 4 מנות מלגה 02/2001 ב-תשס"ב
 
שכ"ל מלא 105% 02/2003 10/2002 4 מנות מלגה 01/2002 א-תשס"ג
 
שכ"ל מלא 105% 09/2003 03/2003 4 מנות מלגה 02/2002 ב-תשס"ג
 
שכ"ל מלא 105% 02/2004 10/2003 4 מנות מלגה 01/2003 א-תשס"ד
פרסי לימוד
מס. סמסטרים פרס שנת פרס
01 פרס ות"ת 02/2001
02 פרס ות"ת 01/2002
02 פרס ות"ת 01/2003
פרס מתרגל מצטיין
פרס סמסטר פרס
מצטיין 02/2001

מקצועות לימוד
ממוצע סמסטריאלי 93.4 01/1999 א-תש"ס.
רמה חריגה
93 3.0 משותף מבנה מחשבים ספרתיים 234267
רמה חריגה
92 3.0 משותף מערכות קבצים 234322
  93 3.0 משותף הגנה במערכות מתוכנתות 236350
  100 3.0 משותף מבוא לבינה מלאכותית 236501
  96 2.0 משותף סמינר במדעי המחשב 2 236802
לא לתואר
87 3.0 משותף מבוא לרשתות עצביות 236941
ממוצע סמסטריאלי 95.8 02/1999 ב-תש"ס
לא לתואר
87 3.0 משותף תקשורת באינטרנט 236341
  98 3.0 משותף מערכות מסד נתונים 236363
  98 3.0 משותף תכנות מקבילי ומבוזר 236370
  98 2.0 משותף קידוד במערכות אחסון-מידע 236520
  100 2.0 משותף נושאים מתקדמים במדעי המחשב 4 236604
ממוצע סמסטריאלי 94.9 01/2000 א-תשס"א
  90 3.0 משותף אלגוריתמים בביולוגיה חישובית 236522
  99 3.0 משותף נושאים מתקדמים במדעי המחשב 9 236609
  96 2.0 משותף סמינר במדעי המחשב 6 236806
התקדמות במחקר: מצוינת 02/2000 ב-תשס"א
 
התקדמות במחקר: מצוינת ממוצע סמסטריאלי 99.0 01/2001 א-תשס"ב
  99 3.0 משותף תורת הסיבוכיות 236313
  99 2.0 משותף נושאים מתקדמים במדעי המחשב 3 236603
התקדמות במחקר: מצוינת ממוצע סמסטריאלי 100.0 02/2001 ב-תשס"ב
  100 2.0 משותף גאומטריה חישובית 236719
התקדמות במחקר: מצוינת ממוצע סמסטריאלי 97.0 01/2002 א-תשס"ג
  97 3.0 משותף אלגוריתמים מבוזרים 236357
התקדמות במחקר: מצוינת 02/2002 ב-תשס"ג
 
התקדמות במחקר: מצוינת ממוצע סמסטריאלי 95.0 01/2003 א-תשס"ד
  95 2.0 משותף סמינר במדעי המחשב 4 236804
דווחים קודמים
הנחיה ומחקר
פרופ/ח שכנאי הדס מתאריך 10/1999 מנחה ארעי
שפות
מועד הבחינה ציון מקצוע
06/2000 עבר אנגלית מורחבת
07/2002 עבר כתיבה אקדמית באנגלית לדוקטורנטים
מלגת מצויינים
01/1999
המקבל שרות זה אתה המבקר מספר